Solid state lidar demonstration

FIMA organised together with Tampere University Mobile Lab and AI-Hub a demonstration to introduce the latest lidar technology. Specialists from 16 FIMA member organisations followed the presentation and live demo…

Li-Ion akut ja turvallisuus

Tämän oppaan tavoitteena on tuoda esiin litium pohjaisten akkujen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Sen tavoiet on antaa käytännönläheinen yleiskäsitys teollisuuden li-akkujen turvallisuusnäkökohdista ja turvallisuuteen vaikuttavista hyvistä käytännöistä. Näitä ovat mm. li-akkuja…

Lidars in fog

Six advanced sensors were tested in most demanding and controlled evironment as part of FIMA organised lidar test.