Investigating ROS2 readiness for industrial use

The Platform Economy for Autonomous Mobile Machines Software Development (PEAMS) project is a collaborative effort between industry partners and academic institutions, one of which is the University of Helsinki. Both…

Solid state lidar demonstration

FIMA organised together with Tampere University Mobile Lab and AI-Hub a demonstration to introduce the latest lidar technology. Specialists from 16 FIMA member organisations followed the presentation and live demo…

Li-Ion akut ja turvallisuus

Tämän oppaan tavoitteena on tuoda esiin litium pohjaisten akkujen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Sen tavoiet on antaa käytännönläheinen yleiskäsitys teollisuuden li-akkujen turvallisuusnäkökohdista ja turvallisuuteen vaikuttavista hyvistä käytännöistä. Näitä ovat mm. li-akkuja…