Li-Ion akut ja turvallisuus

Tämän oppaan tavoitteena on tuoda esiin litium pohjaisten akkujen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Sen tavoiet on antaa käytännönläheinen
yleiskäsitys teollisuuden li-akkujen turvallisuusnäkökohdista ja turvallisuuteen vaikuttavista hyvistä käytännöistä. Näitä ovat mm. li-akkuja sisältävien työtilojen turvallisuuskysymykset ja akkujen varastointi sekä testaaminen. Lisäksi kuvataan akkukemioiden turvallisuusnäkökohtia.
Opas keskittyy sähköajoneuvoihin, liikkuviin koneisiin ja laitteisiin sekä sähkövarastoihin.

Please login to access related FIMAnet content.

If your organization is a member of FIMA and you don't have an user account, click here to request login credentials.