AfterWork: Lujien terästen hyödyntäminen reaaliaikaisella monitoroinnilla

 • -
 • Webinar

Tervetuloa suunnittelun ja digitalisaation asiantuntijoille ja vastuuhenkilöille tarkoitettuun tilaisuuden. Tilaisuudessa kuullaan alustuksia aiheesta ja ennen kaikkea opitaan toisiltamme kokemuksia vaihtaen.

Tilaisuuden  TEAMS linkki

Ohjelma
14.00    Avaus ja osallistujien esittely , Antti Sirén FIMA pääsihteeri

14.05    Lujat teräkset – väsyminen perusaineessa sekä rakennedetaljeissa, Sami Nummela, Technical Development Manager, SSAB Special Steels

 14.30   4R – väsymismitoituksen uusi menetelmä, Antti Ahola, tutkijatohtori, teräsrakenteiden laboratorio, LUT-yliopisto

15.00  Reaaliaikainen väsymisseuranta käytännössä, Vesa Aaltonen, Toimitusjohtaja, ReFaMo Oy

15.30  Round table keskustelu, puheenjohtajana prof. Timo Björk, LUT-yliopisto

16.00  Tilaisuus päättyy      – mahdollisuus jäädä “jatkoille” alustajien kanssa

Alustukset

 • Lujat teräkset – väsyminen perusaineessa sekä rakennedetaljeissa
  Sami Nummela, Technical Development Manager, SSAB Special Steels
  ”Miksi ylimitoitamme dynaamisesti kuormitettuja rakenteita? Esityksessä tuodaan esille nykyaikaisten lujien terästen tarjoamia mahdollisuuksia resurssitehokkuuteen pohtimalla materiaalinvalinnan, rakenteiden suunnittelun ja teräsosien valmistustavan vaikutusta rakenteen väsymiskestävyyteen sekä perusaineessa että rakennedetaljeissa, kuten leikkausreunoissa ja liitoksissa”
 • 4R – väsymismitoituksen uusi menetelmä
  Antti Ahola, tutkijatohtori, teräsrakenteiden laboratorio, LUT-yliopisto
  4R-menetelmässä hitsiliitosten lujuustekniseen laatuun ja väsymislujuuteen vaikuttavat parametrit ovat huomioonotettu ja yhdistetty yhdeksi mitoitusmalliksi. Mallissa otetaan huomioon materiaalin lujuus, ulkoisen kuormituksen jännityssuhde, jäännösjännitystila ja hitsin rajaviivan laatu. Tämä edesauttaa laadukkaasti ja etenkin suurlujuusteräksistä valmistettujen tuotteiden aiempaa tarkempaa väsymismitoitusta ja sen avulla elinkaaren hallintaa. Menetelmää voidaan soveltaa sekä hitsatussa tilassa että jälkikäsiteltyjen hitsiliitosten sekä termisesti leikattujen reunojen väsymiseen.”
 • Reaaliaikainen väsymisseuranta käytännössä
  Vesa Aaltonen, Toimitusjohtaja, ReFaMo Oy
  ReFaMo tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan väsymisen seurantaan hitsatuille teräsrakenteille. Mekaanisten rakenteiden väsymysviat aiheuttavat ei-toivottuja tuotantokatkoksia ja jopa ihmishenkien menetyksiä. Suunnittelun näkökulmasta, rakenteellinen mitoitus tehdään pahimmissa tapauksissa perustuen oletuksiin kuormitustilanteille ja usein suunnittelussa turvaudutaan ns. ylimitoituksen periaatetta. Seurauksena rakennekomponenttien ja rakenteiden ylimitoitus”

Please login to access related FIMAnet content.

If your organization is a member of FIMA and you don't have an user account, click here to request login credentials.