Data Flow Forum

  • -
  • Webinar

Päivän teema: Digitaalistet tuotemallit tuotannossa

 Alustukset:

  • Tuotemäärittelyyn liittyvien standardien nykytila,  Jukka-Pekka Rapinoja Metsta  
  • Mallipohjainen tuotemäärittely , Antti Pulkkinen VTT
  • BOM/BOP ja kokoonpantavuuden suunnittelu , Simo-Pekka Leino VTT

 

 

Please login to access related FIMAnet content.

If your organization is a member of FIMA and you don't have an user account, click here to request login credentials.