FIMA Business Forum

  • -
  • TTY, DSII Tohtorikoulu

”Miten koneiden autonomiakehitys muuttaa liiketoimintaa?”

Autonomian teema käynnistettiin jo viime vuoden lopussa, jolloin kartoitettiin teknologian kehitystarpeita. Nyt tämän Business Forumin tehtävänä on tunnistaa business- caseja ja rakentaa hyödyntämisketjut kuntoon ennen hankkeiden toteuttamista.

FIMA Business Forum kokoaa aiheeseen näkemyksiä ja tarpeita laajasti useilta toimialoilta. Näin saamme aikaan vuorovaikutusta toimialojen välillä ja kokonaiskuvan siitä mihin pitää panostaa. FIMA Business Forum on tapa saada liikkeelle nopeita pilotteja tai laajempia hankkeita sekä benchmarkia ja yhteistyötä yli toimialarajojen ja se tarjoaa uusia avauksia ja liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti pk-jäsenillemme ja tutkijoille.

Käytännössä päivän päätavoite on saada aikaan 3-5 konkreettista business casea, jonka haasteiden ratkaisemiseen läsnä olevilla on riittävät intressit, jotka edellyttävät yhteistyötä ja ratkaisut ovat sovellettavissa mahdollisimman laajasti.

Kutsu