FIMA Joulukalenteri 12.12. -20.12.2022

  • -
  • Teams

Ohjelma

Data ja simulaatiot korvaavat ohjelmoinnin?  Ville Kyrki Aalto yliopisto
Tekoälymenetelmien kehittyessä dataa ja simulaati-oita on alettu käyttää perintei-sen ohjelmoinnin ohella tuottamaan toiminnallisuuksia. Millaisia pullonkauloja tähän liittyy, kun näitä menetelmiä käytetään ohjaamaan fyysisia laitteita.

Flexigrobots ja maatalousrobottien dataspace     Ari Ronkainen LUKE
Mikä on data-space ja mitä se tarkoittaa maatalous-tuotannossa. Esimerkki Flexigrobots-hankeessa toteutettavasta maatalou-srobottien data-space toteutuksesta.

Domainspesifinen ohjelmointi      Kari Systä  TAU
Low code – no code -onko jotain uutta auringon alla?

Todellisuusohjattu simulointi    Aki Mikkola  LUT
Esityksessä kuvataan tekniikka, jonka avulla liikkuvaa työkonetta kuvaava simulointimalli synkronoidaan reaaliaikaisesti todelliseen koneeseen. Käytännössä synkronointi tapahtuu pakottamalla simulointimalli seuraamaan todellisesta koneesta saatavaa anturisignaalia. Täten voidaan arvioida koneessa vaikuttavia voimia, hydrauliikan paineita ja esimerkiksi nosturin liikuttaman massan suuruutta.

DDS protokolla     Ari Virtanen  VTT
Mikä on Data Distribution Service (DDS) ja kuinka sitä on sovellettu autonomisten ajoneuvojen ohjaukseen VTT:llä

OSLC tehostamaan softan elinkaaren hallintaa    Andrei Ahonen  TAU DSII
OSLC on standardi useiden järjestelmän elinkaaren hallinnan ohjelmistojen, kuten JIRA, rational DOORS, Polarion, Perforce ja vastaavien, yhdistämiseen.

Vähäpäästöinen autonominen työkoneparvi   Rauno Heikkilä Oulun yliopisto
Kuullaan SWARM projektista sekä siihen liittyvästä Japanin excursiosta.

Esitykset katseltavissa ja kuunneltavissa FIMA jäsensivuilla

Please login to access related FIMAnet content.

If your organization is a member of FIMA and you don't have an user account, click here to request login credentials.