FIMA Vuosikokous

 • -
 • Valtra Oy, Valmetinkatu 2, Suolahti

Tervetuloa FIMAn vuosikokoukseen.
Jokaisella jäsenellä on oikeus yhteen äänivaltaiseen edustajaan kokouksessa. Kokouksen kieli on suomi.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus ja hallituksen puheenjohtajan katsaus
 2. Toimihenkilöiden valinta. Valitaan kokouksen puh.joht., sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, osallistujien toteaminen
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Toimintakertomus 2022, tilinpäätös 2022 sekä tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Toimintakatsaus
 8. Hallituksen ehdotus FIMAn tutkimuslinjauksista ja toiminnasta vuodelle 2023
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä päätetään liittymis-      ja jäsenmaksujen suuruus.
 10. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
 11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen ohjelmassa on  tutustuminen Valtran tehtaaseen ja testiympäristöihin sekä erikoisseminaari aiheesta Means to Sustainability

Event registration

"*" indicates required fields

Hidden
Participation method
This field is for validation purposes and should be left unchanged.