Safety validation process in autonomous machine systems

  • Project code:SafeValid
  • Schedule:2022-2023
  • Status:active

Valmisteilla oleva uusi eurooppalainen koneiden turvallisuutta koskeva lainsäädäntö ’New proposal for a regulation on machinery products’ esittää autonomiaan liittyviä uusia vaatimuksia, mutta ei määrittele miten riskien hallintaprosessia pitäisi kehittää, jotta uudet vaatimukset pystytään totuttamaan ja arvioimaan. Uusia lähestymistapoja ja menetelmiä siis tarvitaan turvallisuusriskien tunnistamiseen, arvioimiseen ja hallitsemiseen järjestelmien koko elinkaaren aikana.

Hankkeessa perehdytään tuleviin vaatimuksiin ja standardeihin sekä hankitaan käytännön esimerkin avulla kokemuksia uusien menettelytapojen käyttökelpoisuudesta autonomisen konejärjestelmän turvallisuuden validointiin. Samalla tunnistetaan uusia työkoneiden autonomiaan liittyviä toiminnallisia ja toimintavarmuusvaatimuksia (asiakasvaatimusten ja lainsäädännön pohjalta), joiden validointia ei konejärjestelmissä käytännössä voida tehdä testaamalla, vaan joissa validointiprosessin systemaattisuus ja laadun merkitys kasvaa.

Hanke antaa tietoa  autonomisten ajoneuvojärjestelmien turvallisuuden kelpoistamiseen laaditun ANSI UL 4600:2020  ’Safety Case’ -lähestymistavan soveltuvuudesta työkonejärjestelmien vaatimusten validointiin. Toisena kohteena on STPA menetelmän käyttökelpoisuus työkoneiden autonomian uusien turvallisuusriskien tunnistamiseen järjestelmäsuunnittelun alkuvaiheessa. Systeemiteoreettiseen prosessianalyysiin perustuvaa analyysimenetelmä (STPA) on kehitetty kompleksisten järjestelmien kontrollirakenteen analysointiin ja eri osajärjestelmien välisiin vuorovaikutuksiin liittyvien epävarmuuksien ja riskien tunnistamiseen. STPA-menetelmästä on laadittu sovellusohje ajoneuvojärjestelmille SAE J3187:2022.

Project contacts

  • VTT
  • Risto Tiusanen
  • 0405066999