Kyberturva selvitys 2017

  • Published:25.1.2018

Raportti avaa case-esimerkkien kautta tilannekatsauksen tämänpäivän tietoturvaongelmista ja tietoturvatapahtumista (onnettomuuksista) teollisuudessa, autoista ja muissa kulkuneuvoista. Siinä kuvataan tekijöiden motiivit ja rikolliset ”ansaintamallit”, tyypilliset kohteet, alan toimijat ja edelläkävijät hyvässä ja pahassa sekä luodaan arvio tulevista trendeistä. Mitkä ovat uudet uhkakuvat ja suojautumiskeinojen kehityssuunnat.

Raportti jäsenille FIMAnetissä

Report authors

  • VTT Technical Research Centre of Finland
  • Pasi Ahonen, Johtava tutkija

Please login to access related FIMAnet content.

If your organization is a member of FIMA and you don't have an user account, click here to request login credentials.