Litium-Ion akut ja turvallisuus

  • Published:19.6.2019

Työkoneissa ja teollisuudessa käytettyjen akkujen vaaroja ei ymmärretä riittävästi eikä niitä vastaan osata varautua, mutta samalla akkujen määrät lisääntyvät valmistuksessa nopeasti. Tämän oppaan tavoitteena on tuoda esiin litium pohjaisten akkujen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja antaa yrityksille käytännönläheinen yleiskäsitys teollisuuden li-akkujen turvallisuusnäkökohdista ja turvallisuuteen vaikuttavista hyvistä käytännöistä. Näitä ovat mm. li-akkuja sisältävien työtilojen turvallisuuskysymykset ja akkujen varastointi sekä testaaminen. Lisäksi kuvataan akkukemioiden turvallisuusnäkökohtia.
Opas keskittyy sähköajoneuvoihin, liikkuviin koneisiin ja laitteisiin sekä sähkövarastoihin.

Report authors

  • Gaia Consulting

Please login to access related FIMAnet content.

If your organization is a member of FIMA and you don't have an user account, click here to request login credentials.