Lidar survey with comparison tests

Laser scanners or lidars are environment perception sensors, which can measure the free space around the sensor quite accurately. The high interest towards automated self-driving cars and vehicles has created…

Ristiriitoja sietävät logiikat

Tämän raportin tarkoituksena on esitellä erilaisia parakonsistentteja logiikoita ja niiden sovelluksia raportin tilaajan FIMA:n jäsenille.  Raportti sisältää selvityksen parakonsistentin logiikan perusteista ja vertailun muihin vastaaviin logiikoihin, kartoituksen maailmalla jo olemassa…

Polttokennot työkoneissa

Raportti kuvaa polttokennoteknologian käyttömahdollisuudet työ- ja materiaalinkäsittelykoneiden sähköistämisessä vuonna 2017 sekä lähitulevaisuudessa. Raportissa esitellään polttokennojen ajankohtainen taso tekniikan ja kustannusten osalta, alan merkittävät toimijat sekä vetypolttoaineen tuotanto, infrastruktuuri ja kustannukset.…

Battery Tech follow-up 2017

    The main focus of the study is at battery technologies presently suitable for motive power (traction) applications, and their development in the short-term (about 5 – 10 years).…

Kyberturva selvitys 2017

Raportti avaa case-esimerkkien kautta tilannekatsauksen tämänpäivän tietoturvaongelmista ja tietoturvatapahtumista (onnettomuuksista) teollisuudessa, autoista ja muissa kulkuneuvoista. Siinä kuvataan tekijöiden motiivit ja rikolliset ”ansaintamallit”, tyypilliset kohteet, alan toimijat ja edelläkävijät hyvässä ja…

Human Recognizing Review 2017

People counting and tracking are technologies that are already widely being used on many fields of research and business. In this report, we survey existing approaches and products to object…

Future of powering non-road mobile machines

This report studies alternative solutions for future powering for non road mobile machinery (NRMM). Internal Combustion engines (ICE) have dominated  sector for 100 years because of the energy density of…