Polttokennot työkoneissa

  • Published:28.12.2017

Raportti kuvaa polttokennoteknologian käyttömahdollisuudet työ- ja materiaalinkäsittelykoneiden sähköistämisessä vuonna 2017 sekä lähitulevaisuudessa. Raportissa esitellään polttokennojen ajankohtainen taso tekniikan ja kustannusten osalta, alan merkittävät toimijat sekä vetypolttoaineen tuotanto, infrastruktuuri ja kustannukset. Selvityksessä myös mitoitetaan esimerkkinä kahdelle työkoneelle polttokenno – akkuvoimalinja sekä selvitetään tarvittavat komponentit ja niiden hintataso.

Raportti jäsenille FIMAnetissä

Report authors

  • VTT
  • Johan Tallgren
  • VTT
  • Valtteri Pulkkinen