Ristiriitoja sietävät logiikat

  • Published:29.12.2017

Tämän raportin tarkoituksena on esitellä erilaisia parakonsistentteja logiikoita ja niiden sovelluksia raportin tilaajan FIMA:n jäsenille.  Raportti sisältää selvityksen parakonsistentin logiikan perusteista ja vertailun muihin vastaaviin logiikoihin, kartoituksen maailmalla jo olemassa olevista sovelluksista ja sovellusmahdollisuuksista automaatiotekniikassa.

Raportti jäsenille FIMAnetissä

Report authors

  • Matematiikan laboratorio, Tampereen teknillinen yliopisto
  • Miikka Vilander
  • Matematiikan laboratorio, Tampereen teknillinen yliopisto
  • Esko Turunen
  • Atostek Oy
  • Juhana Helovuo

Please login to access related FIMAnet content.

If your organization is a member of FIMA and you don't have an user account, click here to request login credentials.