Digital Twin

Teeman kohteena on koneiden tuottaman datan hyödyntäminen elinkaaren eri vaiheissa. Tärkein tutkimuskysymys on mallipohjaisten menetelmien tehokas käyttö tähän tarkoitukseen. Teemassa etsitään mm . vastauksia kysymysiin: Mitä osa-alueita siihen kuuluu ja…

Remote control

The new theme focusing on developing remote controls and operations is based on the common needs of member companies and anticipation about future trends. First research project has been planned…

Autonomy

Teeman tutkimushaaste on kehittää osaamista ja teknologiaa, jota tarvitaan siirryttäessä seuraaville askelmille kohti koneiden itsenäistä päättely- ja toimintakykyä, ottaen samalla huomioon kasvavat turvallisuusvaatimukset. Valitut toimenpiteet tukevat myös kuljettajan avustamisen ja…