Autonomy

  • Status:active

Teeman tutkimushaaste on kehittää osaamista ja teknologiaa, jota tarvitaan siirryttäessä seuraaville askelmille kohti koneiden itsenäistä päättely- ja toimintakykyä, ottaen samalla huomioon kasvavat turvallisuusvaatimukset.

Valitut toimenpiteet tukevat myös kuljettajan avustamisen ja muun automaation kehitystä.

Päätavoite on tuottaa yhteistä osaamista ja avoimesti hyödynnettäviä työkaluja, moduleita, alustoja, algoritmeja tms. jotka jäsenet pystyvät ottamaan nopeasti ja laajasti käyttöön omassa liiketoiminnassaan. Hankevalmisteluun valitaan aiheet ja kohteet, jotka tukevat jäsenyritysten omaa kehitystyötä.

(lisätietoa jäsenille FIMAnetissä)