Digital Twin

  • Status:active

Teeman kohteena on koneiden tuottaman datan hyödyntäminen elinkaaren eri vaiheissa. Tärkein tutkimuskysymys on mallipohjaisten menetelmien tehokas käyttö tähän tarkoitukseen.

Teemassa etsitään mm . vastauksia kysymysiin:

  • Mitä osa-alueita siihen kuuluu ja mikä on niiden kypsyysaste?
  • Mitä digital twin tarkoittaa työkone sovelluksissa?
  • Missä tehtävissä sitä halutaan hyödyntää?
  • Mitä on jo valmiina saatavilla ja mitä on syytä tutkia ja kehittää yhdessä?

Tavoitteena on soveltaa uutta tutkimustietoa ja olemassa olevaa teknologiaa yritysten konkreettisiin case-esimerkkeihin. Teemasta käynnistetään tarpeellisia selvityksiä, pilotteja ja tutkimustyötä esille tulleiden tarpeiden perusteella.