Mapping & SLAM technologies

This report focuses on the fundamentals of map generation and simultaneous localization and mapping (SLAM) and common approaches. Report provides background and use case examples for existing practices in map…

Litium-Ion akut ja turvallisuus

Työkoneissa ja teollisuudessa käytettyjen akkujen vaaroja ei ymmärretä riittävästi eikä niitä vastaan osata varautua, mutta samalla akkujen määrät lisääntyvät valmistuksessa nopeasti. Tämän oppaan tavoitteena on tuoda esiin litium pohjaisten akkujen…

Terrain traversability

Modelling and mapping of terrain characteristics for situational awareness One of the problems that an autonomous machine needs to solve, to be able to safety navigate a terrain,  is to…

Lidar survey with comparison tests

Laser scanners or lidars are environment perception sensors, which can measure the free space around the sensor quite accurately. The high interest towards automated self-driving cars and vehicles has created…

Ristiriitoja sietävät logiikat

Tämän raportin tarkoituksena on esitellä erilaisia parakonsistentteja logiikoita ja niiden sovelluksia raportin tilaajan FIMA:n jäsenille.  Raportti sisältää selvityksen parakonsistentin logiikan perusteista ja vertailun muihin vastaaviin logiikoihin, kartoituksen maailmalla jo olemassa…

Polttokennot työkoneissa

Raportti kuvaa polttokennoteknologian käyttömahdollisuudet työ- ja materiaalinkäsittelykoneiden sähköistämisessä vuonna 2017 sekä lähitulevaisuudessa. Raportissa esitellään polttokennojen ajankohtainen taso tekniikan ja kustannusten osalta, alan merkittävät toimijat sekä vetypolttoaineen tuotanto, infrastruktuuri ja kustannukset.…

Battery Tech follow-up 2017

    The main focus of the study is at battery technologies presently suitable for motive power (traction) applications, and their development in the short-term (about 5 – 10 years).…