Current research themes

Digital Twin

Teeman kohteena on koneiden tuottaman datan hyödyntäminen elinkaaren eri vaiheissa. Tärkein tutkimuskysymys on mallipohjaisten menetelmien tehokas käyttö tähän tarkoitukseen. Teemassa etsitään mm . vastauksia kysymysiin: Mitä osa-alueita siihen kuuluu ja…

Remote control

The new theme focusing on developing remote controls and operations is based on the common needs of member companies and anticipation about future trends. First research project has been planned…

Autonomy

Teeman tutkimushaaste on kehittää osaamista ja teknologiaa, jota tarvitaan siirryttäessä seuraaville askelmille kohti koneiden itsenäistä päättely- ja toimintakykyä, ottaen samalla huomioon kasvavat turvallisuusvaatimukset. Valitut toimenpiteet tukevat myös kuljettajan avustamisen ja…

FIMAblog

FIMA Challenge day was successful

FIMA organised at April 17 together with Business Tampere an event for members to meet start-up and SME companies and research teams. The challenge to the pitching companies was show…

FIMA web pages into the new level

Pls find our new look and functions in the internet which help our members and all visitors to follow FIMA´s work and results. This is at the moment still a…